Zona de l’usuari

Si ja ets usuari, inicia sessió

Has perdut la contrasenya?

Si no ho ets, dona’t d’alta

Pràctiques en empreses

Estàs estudiant un Cicle Formatiu o bé ets un o una estudiant d’Universitat?
Dintre del teu Programa formatiu tens la necessitat de fer pràctiques en una empresa?
T’agradaria poder fer aquestes pràctiques laborals i/o professionals a alguna empresa de Viladecans?
Et sembla interessant tenir un espai Internet on poder consultar i/o sol·licitar fer pràctiques a alguna empresa?
Doncs acabes de trobar l’espai on aquestes coses es faran realitat.

Aquí trobaràs ofertes d’empreses de Viladecans.

Vols consultar les ofertes? Estàs interessat/da en alguna d’elles?

1. Clica en la opció “Ofertes pendents”

Accediràs al llistat de les ofertes que encara no han estat cobertes. Clicant a sobre de les ofertes podràs veure tota la informació

2. N’has vist alguna que t’interessa?

Omple el formulari que hi ha a continuació i envia’l. L’empresa el rebrà al moment i es posarà en contacte amb tu

Com funciona?

La relació en tot moment s’establirà de manera directa entre l’empresa i el candidat o candidata.

Aquest espai no intermèdia, tan sols és un punt de trobada entre los ofertes i els i les estudiants interessats. L’empresa rebrà un correu electrònic d’aquells i aquelles joves interessats en l’oferta publicada.

Política de Privacitat

La utilització d’aquest servei implica l’acceptació de la cessió de les dades de caràcter personal per al seu tractament d’acord amb l’objecte del servei web segons allò dit anteriorment.

Les dades personals facilitades pels usuaris d’aquest servei web, d’acord amb allò establert a Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, s’incorporaren a un fitxer inscrit en l’Agencia Catalana de Protecció de Dades, titularitat de l’Ajuntament de Viladecans, i podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant del mateix òrgan responsable del fitxer (C/ Jaume Abril, núm. 2. 08840 Viladecans).

L’Ajuntament de Viladecans a traves de la Xarxa d’innovació Educativa es compromet a utilitzar les dades exclusivament per a la finalitat prevista en aquest servei, a adoptar les mesures de seguretat necessàries per garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal, complint integrament la legislació vigent en aquesta matèria, i els deures de secret i confidencialitat.

L’Ajuntament de Viladecans es reserva el dret a modificar la seva política de privacitat, d’acord amb la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal aplicable en cada moment. Qualsevol modificació de la mateixa serà publicada en aquest portal i estarà a disposició dels usuaris.

Formulari d'inscripció

  • Dades d'accés

  • Indicador de fortaleza

*Camps obligatoris
Un cop registrat rebràs un correu electrònic mitjançant el qual hauràs activar el teu compte.


Estudiants en pràctiques

Aquest espai web és una eina de la Xarxa d’Innovació Educativa de Viladecans que permet a les empreses i institucions accedir a un espai on publicar les seves ofertes de pràctiques i/o estades en l’empresa per part d’estudiants. És la millor manera de trobar el perfil més adequat a les necessitats de l’empresa.

Vols publicar una oferta?

1. Registra’t

Crea un compte per a la teva empresa. És totalment gratuït.

2. Publica una oferta

Descriu el tipus d’activitat, l’horari, la durada, etc… i el perfil de l’estudiant que vols incorporar

3. Comença a rebre propostes de candidats

Aquest espai no intermèdia, tan sols és un punt de trobada entre los ofertes i els estudiants interessats. L’empresa rebrà un correu electrònic d’aquells i aquelles joves interessats en l’oferta publicada.
La relació en tot moment s’establirà de manera directa entre l’empresa i el candidat o candidata.

Política de Privacitat

La utilització d’aquest servei implica l’acceptació de la cessió de les dades de caràcter personal per al seu tractament d’acord amb l’objecte del servei web segons allò dit anteriorment.

Les dades personals facilitades pels usuaris d’aquest servei web, d’acord amb allò establert a Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, s’incorporaren a un fitxer inscrit en l’Agencia Catalana de Protecció de Dades, titularitat de l’Ajuntament de Viladecans, i podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant del mateix òrgan responsable del fitxer (C/ Jaume Abril, núm. 2. 08840 Viladecans).

L’Ajuntament de Viladecans a traves de la Xarxa d’innovació Educativa es compromet a utilitzar les dades exclusivament per a la finalitat prevista en aquest servei, a adoptar les mesures de seguretat necessàries per garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal, complint integrament la legislació vigent en aquesta matèria, i els deures de secret i confidencialitat.

L’Ajuntament de Viladecans es reserva el dret a modificar la seva política de privacitat, d’acord amb la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal aplicable en cada moment. Qualsevol modificació de la mateixa serà publicada en aquest portal i estarà a disposició dels usuaris.

Formulari d'inscripció

  • Dades d'empresa

  • Dades d'accés

  • Indicador de fortaleza
  • Aquest camp només és per validació i no s'ha de modificar.
D’acord a la Llei estatal 15/1999, les dades de caràcter personal que faciliteu als formularis d’aquesta pàgina web s’inclouran en un fitxer titularitat d’aquest Ajuntament. Les vostres dades seran utilitzades exclusivament per a aquest servei, i només podran ser cedides per a aquesta finalitat. Podreu modificar i/o cancel·lar les vostres dades si ho considereu oportú.