Projectes

En suspens

Descobreix el teu talent

Ensenyar a descobrir els talents que tenen les persones és fonamental per aflorar la motivació i la creença en les possibilitats d’un mateix. Cada persona té unes qualitats en les que destaca. Descobrir-les aporta a la persona confiança i seguretat.

Llegir més