Projectes

Actiu

Educació emocional i benestar a Viladecans

Quan una persona té una bona salut emocional és conscient de les seves pròpies capacitats, pot afrontar les tensions normals de la vida, pot treballar de forma productiva i fructífera i és capaç de fer una contribució a la seva comunitat.

Llegir més
Actiu

Tauletes a les aules

L’Ajuntament de Viladecans va lliurar el passat 15 de gener de 2014, en el marc d’una experiència pilot d’innovació educativa, 34 pastilles per a la seva utilització a l’aula.

Llegir més
En suspens

Reinvenció de l’escola

Aquest projecte tracta de suggerir noves eines i aportar nous mecanismes als centres educatius per tal que s’adeqüin a les necessitats del nou model pedagògic emergent.

Llegir més