‘En la universidad cuando llegamos a los estudiantes ya son mayores y tiene claro lo que quieren hacer’ Pilar Gil Pons

Si pudiéramos comunicar nuestra experiencia al descubrir algo que nunca antes nadie ha visto a niños de 8 o 10 años, se motivarían para aprender y llegar a ser científicos.

‘Les coses a l’escola estan canviant, com a la societat, amb l’evolució tecnològica’ Paco Vázquez

El sistema educatiu ha de crear les condicions per fer individus creatius, altament qualificats per l’emprenedoria i que dominin les eines del món digital.

‘Aquest treball de recerca m’ha impactat’ Ibtissam Ghailan Tribak

Aquest treball de recerca m’ha impactat; he descobert el que vull estudiar en un futur, una carrera on s’apliqui la tecnologia a la ciència.

‘Les TIC augmenten l’interès dels nens i nenes per aprendre’. Sílvia Carazo

Amb l’aplicació de les noves tecnologies a l’aula, els nens tenen més interès per aprendre.

‘L’alumne ha de deixar de ser espectador del seu aprenentatge’ Romina Sueta

L’alumne ha de deixar de ser espectador del seu aprenentatge per passar a ser el protagonista que aprèn i experimenta.

Les TIC oferiran possibilitats abans inimaginables a l’aula

Les TIC oferiran possibilitats abans inimaginables a l’aula: poder aplicar la robòtica, la programació, personalitzar l’ensenyament… L’únic límit serà la imaginació dels mateixos docents.

Hem de fer un gir metodològic per formar alumnes competents

Hem de fer un gir metodològic en la formació d’alumnes competents per viure en la societat de la informació.

Les TIC via d’accés al coneixement

S’ha de treballar amb les TIC com a via d’accés al coneixement, no com un recurs més.

El concepte d’educació expandida és cada vegada més important

L’educació ha de fer que l’alumne tingui les eines per trobar i seleccionar qualsevol tipus d’informació, i la capacitat de tenir una visió crítica d’allò que aprèn, més que no pas de processar els continguts curriculars.