Empreses

Estudiants en pràctiques

Aquest espai web és una eina de la Xarxa d’Innovació Educativa de Viladecans que permet a les empreses i institucions accedir a un espai on publicar les seves ofertes de pràctiques i/o estades en l’empresa per part d’estudiants. És la millor manera de trobar el perfil més adequat a les necessitats de l’empresa.

Funciona com un tauler d’anuncis en què l’Ajuntament no assumeix més implicació ni més responsabilitats que les de posar en contacte les empreses i els estudiants.

Tan sols és el primer contacte el que es realitza a través d’aquesta eina. Tota la relació posterior amb reunions, entrevistes, lliurament de currículums, etc., es fa fora de l’eina a través de comunicacions per telèfon o correu electrònic, el número i l’adreça dels quals s’hauran de facilitar entre les parts.

No és un espai per a la contractació laboral de joves en pràctiques. No és un espai per crear ocupació. Només és un espai que ve a cobrir les necessitats dels estudiants que, en el decurs dels seus estudis o de la seva formació, tenen interès en fer pràctiques en empreses, perquè així ho demana el seu pla d’estudis o de formació. Aquestes pràctiques venen regulades pels plans d’estudis corresponents i les relacions s’estableixen a partir de la signatura de convenis entre els centres educatius (instituts, universitats, etc.) i les empreses.

Per a qualsevol altre tipus de relació, sisplau, dirigiu-vos al Centre de Promoció Econòmica i Serveis a les Empreses Can Calderon.

Vols publicar una oferta?

1. Registra’t

Crea un compte per a la teva empresa. És totalment gratuït.

2. Publica una oferta

Descriu el tipus d’activitat, l’horari, la durada, etc… i el perfil de l’estudiant que vols incorporar

3. Comença a rebre propostes de candidats

Aquest espai no intermèdia, tan sols és un punt de trobada entre los ofertes i els estudiants interessats. L’empresa rebrà un correu electrònic d’aquells i aquelles joves interessats en l’oferta publicada.
La relació en tot moment s’establirà de manera directa entre l’empresa i el candidat o candidata.

Política de Privacitat

La utilització d’aquest servei implica l’acceptació de la cessió de les dades de caràcter personal per al seu tractament d’acord amb l’objecte del servei web segons allò dit anteriorment.

Les dades personals facilitades pels usuaris d’aquest servei web, d’acord amb allò establert a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, s’incorporaran a un fitxer inscrit en l’Agència Catalana de Protecció de Dades, titularitat de l’Ajuntament de Viladecans, i podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant del mateix òrgan responsable del fitxer (C/ Jaume Abril, núm. 2. 08840 Viladecans).

L’Ajuntament de Viladecans, a través de la Xarxa d’Innovació Educativa es compromet a utilitzar les dades exclusivament per a la finalitat prevista en aquest servei, a adoptar les mesures de seguretat necessàries per garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal, complint integrament la legislació vigent en aquesta matèria, i els deures de secret i confidencialitat.

L’Ajuntament de Viladecans es reserva el dret a modificar la seva política de privacitat, d’acord amb la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal aplicable en cada moment. Qualsevol modificació de la mateixa serà publicada en aquest portal i estarà a disposició dels usuaris.

Formulari d'inscripció

  • Dades d'empresa

  • Dades d'accés

  • Indicador de fortaleza
  • Aquest camp només és per validació i no s'ha de modificar.