Estudiants

Pràctiques en empreses

Estàs estudiant un Cicle Formatiu o bé ets un o una estudiant d’Universitat?
Dintre del teu Programa formatiu tens la necessitat de fer pràctiques en una empresa?
T’agradaria poder fer aquestes pràctiques laborals i/o professionals a alguna empresa de Viladecans?
Et sembla interessant tenir un espai a Internet on poder consultar i/o sol·licitar fer pràctiques a alguna empresa?
Doncs acabes de trobar l’espai on aquestes coses es faran realitat.

Aquí trobaràs ofertes d’empreses de Viladecans.

Aquest espai web funciona com un tauler d’anuncis en què l’Ajuntament no assumeix més implicació ni més responsabilitats que les de posar en contacte a les empreses amb els estudiants.

Tan sols és el primer contacte el que es realitza a través d’aquesta eina. Tota la relació posterior amb reunions, entrevistes, lliurament de currículums, etc., es fa fora de l’eina a través de comunicacions per telèfon o correu electrònic, el número i l’adreça dels quals s’hauran de facilitar entre les parts.

No és un espai per a la contractació laboral de joves en pràctiques. No és un espai per crear ocupació. Només és un espai que ve a cobrir les necessitats dels estudiants que, en el decurs dels seus estudis o de la seva formació, tenen interès en fer pràctiques en empreses perquè així ho demana el seu pla d’estudis o de formació. Aquestes pràctiques venen regulades pels plans d’estudis corresponents i les relacions s’estableixen a partir de la signatura de convenis entre els centres educatius (instituts, universitats, etc.) i les empreses.

Per a qualsevol altre tipus de relació, si us plau, dirigiu-vos al Centre de Promoció Econòmica i Serveis a les Empreses Can Calderon.

Vols consultar les ofertes? Estàs interessat/da en alguna d’elles?

1. Clica en la opció “Ofertes pendents”

Accediràs al llistat de les ofertes que encara no han estat cobertes. Clicant a sobre de les ofertes podràs veure tota la informació

2. N’has vist alguna que t’interessa?

Omple el formulari que hi ha a continuació i envia’l. L’empresa el rebrà al moment i es posarà en contacte amb tu

Com funciona?

La relació, en tot moment, s’establirà de manera directa entre l’empresa i el candidat o candidata.

Aquest espai no intermèdia, tan sols és un punt de trobada entre les ofertes i els i les estudiants interessats/des. L’empresa rebrà un correu electrònic d’aquells i aquelles joves interessats/des en l’oferta publicada.

Política de Privacitat

La utilització d’aquest servei implica l’acceptació de la cessió de les dades de caràcter personal per al seu tractament, d’acord amb l’objecte del servei web, segons allò dit anteriorment.

Les dades personals facilitades pels usuaris d’aquest servei web, d’acord amb allò establert a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, s’incorporaran a un fitxer inscrit en l’Agència Catalana de Protecció de Dades, titularitat de l’Ajuntament de Viladecans, i podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant del mateix òrgan responsable del fitxer (C/ Jaume Abril, núm. 2. 08840 Viladecans).

L’Ajuntament de Viladecans, a través de la Xarxa d’Innovació Educativa es compromet a utilitzar les dades exclusivament per a la finalitat prevista en aquest servei, a adoptar les mesures de seguretat necessàries per garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal, complint integrament la legislació vigent en aquesta matèria, i els deures de secret i confidencialitat.

L’Ajuntament de Viladecans es reserva el dret a modificar la seva política de privacitat, d’acord amb la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal aplicable en cada moment. Qualsevol modificació de la mateixa serà publicada en aquest portal i estarà a disposició dels usuaris.

Formulari d'inscripció

  • Dades d'accés

  • Indicador de fortaleza