Archive | Març, 2014

Flipped classroom: la classe a l’inrevés

Dins les nombroses aplicacions dels mètodes constructivistes per treballar a l’aula, trobem aquest nou model pedagògic: el Flipped classroom (FC) o classe a l’inrevés. Aquest model consisteix en l’assignació de tasques que comportin un menor esforç actiu per realitzar a casa (per exemple, l’adquisició de coneixement a través de webs adequades, vídeos, etc.) per fomentar […]

Llegir més