Projecte Ampa 2.0

Aquest projecte pretén fer un replantejament de com fins ara s’havien dinamitzat les relacions entre pares/mares i l’escola