El projecte AMPA 2.0. Ja una realitat

Aquest projecte replanteja la dinamització de les relacions entre pares/mares i l’escola.