Ritaharju School, integrant les TIC a l’aula.

Compartir

Aquesta escola forma part de Microsoft Partners in Learning, un programa amb el qual Microsoft ajuda a les escoles a conèixer i implementar les noves tecnologies amb l’objectiu de donar suport a l’ensenyament i l’aprenentatge.