No em molestis, mama, estic aprenent

Compartir

L’educació necessita una revolució. Les innovacions que viurà el món educatiu acabaran desmuntant tot el sistema que avui dia forma als ciutadans en les escoles i instituts. En aquest procés, la tecnologia, les xarxes socials o els videojocs tindran segurament un paper important, seran eines valuoses per transmetre noves habilitats als joves, les que veritablement necessiten per arribar a la vida laboral i desenvolupar-se socialment en entorns canviants.

Eduard Punset entrevista a Marc Prensky, un expert en l’educació del futur, un home trencador i creatiu en l’empresa de reformar les aules i els sistemes educatius actuals.

Llibres:

Marc Prensky, Enseñar a nativos digitales, Ediciones SM, 2011.

Articles:

Marc Prensky, Nativos e inmigrantes digitales