Policy Guidelines for Mobile Learning (UNESCO)

Compartir

Aquest informe elaborat per la UNESCO desglossa en una sèrie de recomanacions les directrius principals que haurien de dur cap a un aprenentatge mòbil (smartphones i tauletes) personalitzat, motivant, enriquidor, enfocat al llarg de la vida i que promogui l’èxit escolar .

Policy Guidelines for Mobile Learning (pdf)