Mobile learning, aprenentatge electrònic mòbil.

Compartir

Es denomina m-learning a l’educació a distància completament virtualitzada a través dels nous canals digitals (les noves xarxes de comunicació, especialment Internet), i que utilitza per a això les eines o aplicacions d’hipertext, com ara pàgines web, correu electrònic , fòrums de discussió, missatgeria instantània, plataformes de formació, etc., com a suport dels processos d’ensenyament-aprenentatge.

Article complet