Creativitat i innovació: una porta oberta cap a l’educació del futur.

Compartir

Creativitat, Innovació, emprenedoria i competències bàsiques.

Presentació