Additio App: Un quadern de notes per al professorat

Compartir

Additio és un revolucionari quadern de notes per a professors, súper fàcil d’utilitzar, que permet gestionar el dia a dia de les classes de la forma més pràctica i còmoda amb tots els avantatges que proporciona un tablet i sense necessitat de connexió a Internet. Et permet crear infinits quaderns de notes, realitzar càlculs de mitjanes de forma senzilla, gestionar l’assistència dels alumnes i realitzar la teva planificació de cada classe de forma diària o setmanal. És un quandern de notes digital per tablets pensat per centralitzar tota la teva activitat lectiva diària com a professor.

Additio App