Reinvenció de l’escola

En suspens
Compartir

Aquest projecte tracta de suggerir noves eines i aportar nous mecanismes als centres educatius per tal que s’adeqüin a les necessitats del nou model pedagògic emergent


Reptes als que dóna resposta

 • Adequar l’escola a les necessitats pròpies del model educatiu emergent i de l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació

Valors que promou

 • Orientació a la solució de problemes
 • Iniciativa i proactivitat
 • Treball per objectius
 • Treball en equip
 • Creativitat

Agents implicats

 • Escola/mestres (tutorització del projecte)
 • Empreses (aportant idees, tutoria i feedback, cedint recursos materials)
 • Nois/es
 • Ajuntament (aportant plataforma de comunicació per difondre)
 • Pares/mares/AMPA (aportant idees, temps per l’execució i recursos materials)

Formats i/o recursos

 • Online (plataforma per a l’intercanvi d’idees i per demandar i aportar recursos)
 • Presencial (feina d’execució dels projectes a les pròpies escoles)
 • Planteja el repte decidir entre homogeneïtat i heterogeneïtat entre escoles, implantació en una escola (pilot?) i un pla d’implantaciió establint fases….

Responsable: Xarxa d'Innovació Educativa de Viladecans

Adreça electrònica: xie@viladecans.cat

Telèfon: 936 470 055

Àmbit del projecte: Docents

No hi ha cap acció.
No hi ha cap comentari.

Deixa un comentari