Obrir l’escola a les activitats de ciutat

En suspens
Compartir

L’escola (mestres, nois/es i AMPA) podrien presentar idees i implicar-se en l’organització, execució i gestió de les activitats. Es podria fer un concurs entre escoles de manera rotativa. Es tracta de donar suport i visibilitat als projectes que dissenyin centres educatius i tota mena d’entitats de la ciutat i que ajudin a configurar un nou ús dels espais educatius.

Reptes als que dóna resposta

 • Contribució de l’Ajuntament al procés educatiu més enllà del manteniment de les instal·lacions

Valors que promou

 • Reconeixement i confiança mútua entre els col·lectius implicats en el procés educatiu
 • Iniciativa i proactivitat
 • Creativitat
 • Orientació a la solució de problemes

Agents implicats

 • Ajuntament (ofertant possibles activitats, aportant recursos materials propis de l’activitat i tutoritzant els projectes presentats per les escoles.
 • Nois/es (presentant idees, temps i dedicació a la preparació i posada en funcionament de l’activitat)
 • Pares/mares/AMPA (aportant idees , temps i experiència professional per l’execució i posada en funcionament

Formats i/o recursos

 • Els propis i habituals de l’activitat
 • Les instal·lacions de l’escola
 • Plataforma online i offline per a la comunicació de l’activitat al conjunt de la ciutat

Responsable: Xarxa d'Innovació Educativa de Viladecans

Adreça electrònica: xie@viladecans.cat

Telèfon: 936 470 055

Àmbit del projecte: Administració educativa

No hi ha cap acció.
No hi ha cap comentari.

Deixa un comentari