Concurs d’idees entre nois/noies per resoldre reptes empresarials

Actiu
Compartir

Aquest projecte consistiria en que les empreses formulen un repte, un problema a resoldre que plantejen als estudiants dels centres educatius de la ciutat i aquests elaboren una resposta o solució.

Reptes als que dóna resposta

 • Salvar la distància entre l’escola (nois/es) i l’empresa
 • Manca de connexió del temari amb la vida real
 • Despertar vocacions
 • Descobrir i gestionar talent

Valors que promou

 • Orientació a la solució de problemes
 • Iniciativa i proactivitat
 • Treball per objectius
 • Treball en equip
 • Creativitat
 • El conjunt dels aplicables al món professional i empresarial (planificació, eficiència, execució de diferents tasques, seguiment calendari, etc.)

Agents implicats

 • Escola/mestres (tutorització del projecte)
 • Nois/es
 • Ajuntament (presentant el projecte a empreses i fent els contactes/enllaç entre empreses i escoles, aportant plataforma de comunicació per difondre i donar a conèixer l’output), també pot formular reptes de ciutat o socials
 • Empresa (formulació de repte i plec de condicions, tutorització i seguiment), incloent empreses del 3er sector i ONG

Format i/o recursos.

 • Presencial (briefing i plec de condicions a l’empresa)
 • Online (plataforma o intranet amb formulació del repte i plec de condicions, resolució de dubtes, intercanvi d’idees, publicació del projecte guanyador, etc.)
 • Gratificació per a l’equip guanyador del concurs d’idees

 

Responsable: Xarxa d'Innovació Educativa de Viladecans

Adreça electrònica: xie@viladecans.cat

Telèfon: 936 470 055

Àmbit del projecte: Empresa

No hi ha cap acció.
No hi ha cap comentari.

Deixa un comentari