SUPORT COMPTABLE


Activitat: Comptabilitat

Municipi: Viladecans

Horari: Matins

Durada / Termini: Les hores de pràctiques que estableixi el conveni

Requisits: Estudiants dels graus d'Economia, ADE, Empresarials, CFGS Administració i Finances. Coneixements de comptabilitat i de l'administració pública i domini d'excel. Estudiants dels graus d'Economia, ADE, Empresarials, CFGS Administració i Finances. Coneixements de comptabilitat i de l'administració pública i domini d'excel.

Tasques: Les pràctiques consistiran en donar suport en l'elaboració de la informació necessària per dur a terme el tràmit del cost efectiu dels serveis, liquidació pressupost exercici 2014, elaboració del compte patrimonial i en l'adapatació a la nova instrucció de comptabilitat.

Observacions: Les pràctiques no seran retribuides. Places ofertades: 1 Finalitzada la selecció s'informarà per correu electrònica, a les persones interessades, que no han estat seleccionades. Les pràctiques no seran retribuides. Places ofertades: 1 Finalitzada la selecció s'informarà per correu electrònica, a les persones interessades, que no han estat seleccionades.

Termini de presentació d'ofertes: 9 de març de 2015

Data publicació: 02/03/2015

Cal donar-se d'alta com 'Estudiant en pràctiques' per poder inscriure's en l'oferta.

Anar a la zona de l'usuari