ENGINYERIA TÈCNICA AGRÍCOLA, especialitat paisatge i jardineria


Activitat: Unitat Parc i Jardins

Municipi: Viladecans

Horari: 8 a 15 hores

Durada / Termini: 2 mesos

Requisits: Estudiant d'enginyeria tècnica agrícola especialitat paisatge i jardineria.

Tasques: Actualitzar inventari d'arbrat tant gràfic com de base de dades i d'altres tasques de suport al tècnic de la unitat.

Observacions:

Termini de presentació d'ofertes: 21-04-2016

Data publicació: 21/04/2016

Cal donar-se d'alta com 'Estudiant en pràctiques' per poder inscriure's en l'oferta.

Anar a la zona de l'usuari