Departament Gestió i Manteniment Espai Públic


Activitat: Pràctiques corresponents alCFGS Obres, Edificació o Urbanisme

Municipi: VILADECANS

Horari: Matins: de 9 a 13 hores

Durada / Termini: D'acord amb el nombre de pràctiques establert al conveni

Requisits: Estudiants del CFGS obres, edificació o urbanisme. En funció de la demanda s'organitzarà el calendari dels estudiants que es seleccionin.

Tasques: Donar suport en delineació, petits projectes, confecció d'inventaris, actualització cartografia, redacció d'amidaments i pressupostos...

Observacions:

Termini de presentació d'ofertes: 31/01/2016

Data publicació: 21/12/2015

Cal donar-se d'alta com 'Estudiant en pràctiques' per poder inscriure's en l'oferta.

Anar a la zona de l'usuari