Les TIC via d’accés al coneixement

S’ha de treballar amb les TIC com a via d’accés al coneixement, no com un recurs més.

Comments are closed.