‘Les coses a l’escola estan canviant, com a la societat, amb l’evolució tecnològica’ Paco Vázquez

El sistema educatiu ha de crear les condicions per fer individus creatius, altament qualificats per l’emprenedoria i que dominin les eines del món digital.

Comments are closed.