‘Aquest treball de recerca m’ha impactat’ Ibtissam Ghailan Tribak

Aquest treball de recerca m’ha impactat; he descobert el que vull estudiar en un futur, una carrera on s’apliqui la tecnologia a la ciència.

Comments are closed.