Archive | Abril, 2017

Treballar per projectes. El nou repte de l’Institut de Sales

Treball per projectes

A l’Institut de Sales, des de fa un any estan aplicant una nova metodologia coneguda com a ‘Treball per Projectes‘. Es tracta del plantejament d’un repte o un objectiu a aconseguir en el qual intervenen qüestions d’una gran quantitat d’assignatures. És una manera d’integrar els coneixements tal com aquests s’interrelacionen en el món real. En […]

Llegir més

L’hora del Codi

00 L’Hora del Codi és un moviment global, que arriba a milions d’estudiants en més de 180 països. La Xarxa d’Innovació educativa de Viladecans organitza des de fa tres anys aquesta jornada de forma puntual. El proper dia 22 d’abril a partir de les 10:30 hores a la Biblioteca Pública de Viladecans tindràs l’oportunitat d’aprendre […]

Llegir més

  You maybe amazed on the range of an individual are in fact on a dating site which can be attached. Online dating websites are really among the most popular and most useful ways to acquire right partner depending on their taste. A adult dating internet site includes everything you desire with regard to dating […]

Llegir més