Els pupitres digitals arriben a les aules.

karendon
Compartir

El passat dia 27 de novembre, s’inicia la distribució del pupitre digital “Karendon” a totes les Escoles d’Educació Infantil de la ciutat de Viladecans, dins de les activitats de la “Xarxa d’Innovació educativa”

Aquest passat 27 de novembre s’ha realitzat la primera de les activitats de la Xarxa, una sessió de treball amb els docents de P3, P4 i P5 de les escoles de la ciutat per explicar-los el funcionament dels karendons (pupitres interactius) que s’estan instal·lant als centres de primària, tant públics com concertats.

L’aula de música de l’Escola Dr. Trueta estava plena a vesar de mestres de les Escoles de Viladecans seguint les explicacions de Joaquim Fonoll, expert en la ’utilització de les TIC a les aules que anava desgranant els secrets d’aquesta nova eina que antre a les aules de la ma de la Xarxa d’Innovació Educativa.

Mitjançant la lectura de codis, aquest nou dispositiu és capaç de reconèixer la forma, el color i la textura d’objectes reals de manera que els infants poden treballar, de manera autònoma, la percepció i la discriminació d’estímuls auditius, visuals o textuals, així com la mobilitat i la motricitat.

Aquests dispositius estaran disponibles a les Escoles de Viladecans durant tot aquest curs. Els professors i professores d’Infantil podran experimentar en l’aula. Entre les activitats previstes al llarg de l’any hi ha la de fer un repositori de pràctiques i una trobada presencial per a que els docents tinguin oportunitat de compartir les seves experiències.

Comments are closed.